خرید و دانلود سوالات تخصصی پرورش قارچ

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع سوالات تخصصی پرورش قارچقابل مشاهده می باشد |سوالات تخصصی پرورش قارچ|1693433|yb|پرورش قارچ,سوالات پرورش قارچ,ازمون تستی

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 14 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

1- مفهوم سویه یا استرین .....
الف) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ فنوتیپی همگن باشند.
ب) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی همگن باشند.
ج) گروهی از افرادیک گونه که از لحاظ فنوتیپی ناهمگن باشند.
د) گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی ناهمگن باشند.

2- کدام سویه قارچ دکمه ای امروزه اکثر واحدهای کشت و پرورش قارچ را به خود اختصاص داده است؟
الف) سفید برفی ب) قهوه ای
ج) کرمی د) زرد

3 – در سالن هایی که رطوبت نسبی تحت کنترل نیست از کدام گونه قارچ دکمه ای برای کشت استفاده می شود؟
الف)کرم ب)زرد
ج)سفید برفی د)قهوه ای

4- شیشه های جاوی دانه های گندم مایه زنی شده را در چه درجه حرارتی نگهداری می کنیم؟
الف)22 تا 24 درجه سانتی گراد ب)26 تا 30 درجه سانتی گراد
ج)20 تا 22 درجه سانتی گراد د)18 تا 25 درجه سانتی گراد